REGULAMENT

Art 1. Organizatorul principal.

1.1.Organizatorul principal este Magic Smart Grup SRL, cu sediul in Bucuresti, Str. Serg. Nutu Ion, nr.27, sector 5, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului cu nr. J40/9408/2014, CIF RO33472999, în parteneriat cu Kandia Dulce S.A .

1.2.Campania este organizată în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de Urgență nr. 77/2009, privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația română aplicabilă.

Art 2. Participanți

2.1.În campania “Sweet 18” se poate înscrie orice persoană de 18 ani, vârstă împlinită la data înscrierii și până la 19 ani. Persoanele care au împlinit vârsta de 19 ani la data la care se va realiza selecția pentru campanie, vor fi excluse de la participare. Dovada îndeplinirii condițiilor de vârstă se va realiza prin prezentarea cărții de identitate sau a altui document care să ateste identitatea și vârsta participantului, la solicitarea reprezentantului organizatorului principal.

2.2.Participanții care vor fi selectați în vederea realizării transformării de înfățișare prin serviciile organizatorului principal se numesc ”Beneficiari” în prezentul Regulament.

2.3.Fiecare participant se poate înscrie o singură dată la concurs, pe toată durata campaniei. 

Art 3. Locatie

3.1.Campania este valabilă pe teritoriul României, la locația Hub-ului Magic, respectiv București, sector 5, Soseaua Panduri nr 71, etaj 1.

3.2.Înscrierea participanților se realizează exclusiv online, prin site-ul sweet18.ro. 

Art 4. Modalitate de desfășurare

4.1.Campania este adresata persoanelor care întrunesc conditiile din Art. 2.și își propune premierea persoanelor selectate prin realizarea unei transformări de look (de înfățișare), la vârsta majoratului, pe care ne dorim să o celebrăm prin această campanie. 

4.2.Persoanele selectate pot beneficia de următoarele servicii de înfrumusețare, in functie de preferinte: vopsit, decolorat (daca este necesar), spalat, uscat, coafat tuns si makeup, scopul acestora fiind o transformare totală a înfățișării beneficiarului. De asemenea, persoanele selectate vor primi și premii în produse, oferite de Partenerul campaniei  (pana la max 500 Cutii Aniversare care contin cate 18 Magura Prajituri si Rulade, o Felicitare Aniversare, in limita max 500).

4.3.Pentru a putea participa la această campanie, este necesar ca Participantul să acceseze site-ul sweet18.ro si sa isi lase datele solicitate pentru a avea sansa de a participa la campanie

4.4.Înscrierile în campanie se pot realiza începând cu data lansării acesteia, respectiv 15 septembrie (cu 15 zile anterior finalizării campaniei prin ultimul eveniment). 

4.5.Premiile menționate la art. 4.2. se vor concretiza prin înmânarea produselor oferite de Partenerul campaniei și prin furnizarea serviciilor de înfrumusețare necesare pentru transformarea de înfățișare, în cadrul a 13 evenimente care vor avea loc la Hub-ul Magic, câte un eveniment lunar, la o data stabilită de Organizatorul principal și de partenerul oficial. 

4.6.Selecția participanților pentru fiecare eveniment se va realiza prin alegerea de către Organizator după criterii proprii, utilizându-se site-ul sweet18.ro. 

4.7.Participanții selectați vor fi anunțați telefonic și/sau prin SMS despre faptul că au fost aleși, cu cel puțin 48h înainte de realizarea transformării, fiind informați totodată despre data și intervalul orar la care este necesar să se prezinte la Hub-ul Magic, pentru a beneficia de transformarea de înfățișare. Neprezentarea persoanelor la data stabilită în cadrul campaniei duce la pierderea dreptului de a mai beneficia de serviciile de transformare din cadrul campaniei, Organizatorul principal și Partenerul fiind absolviți de orice obligație față de participantul selectat. 

Organizatorul isi rezerva dreptul, in lipsa timpului disponibil pentru efectuarea serviciilor de infrumusetare dorite de participant in ziua evenimentului, de a acorda voucher pentru transformare ulterioara de look in salon.  

4.8.Prin înscrierea în campanie, participantul înțelege și este de acord că transformarea de înfățișare va avea un rezultat temporar, conform serviciilor de înfrumusețare prestate, rezultat pe care și-l asumă. Beneficiarul va fi anunțat în prealabil, de către stiliști, despre serviciile de care va beneficia și despre caracterul acestora. Beneficiarului i se poate solicita să încheie angajamente sau alte documente referitoare la serviciile prestate, dacă Organizatorul principal va considera necesară această etapă. Beneficiarul renunță la orice demersuri de natură a afecta reputația și interesele Organizatorului principal și ale Partenerului, demersuri ulterioare participării la campanie și în legătură cu prezenta campanie.

4.9.Participantul/Beneficiarul este de acord ca imaginea sa să fie utilizată de Organizatorul principal și/sau de Partener în scopul promovării campaniei și în scop de marketing, prin înscrierea în campanie participantul/beneficiarul fiind de acord cu cedarea dreptului de folosință asupra imaginii sale către organizatorul principal și către partener, fără limită de timp și spațiu și fără pretenții financiare. Imaginea participantului poate fi preluată, în cadrul campaniei, prin efectuarea de fotografii, de înregistrări audio și audio – video și prin prelucrări ale acestora.

4.10.Participantul înțelege și este de acord că orice materiale foto, audio și/sau audio – video realizate de către organizatorul principal și/sau partener, în cadrul campaniei reprezintă proprietatea acestora, participantul cedând toate drepturile asupra acestora către organizatorul principal și partenerul campaniei. 

4.11.Organizatorul principal și partenerul campaniei se obligă să utilizeze materialele foto, audio și audio-video rezultate din campanie în limite legale, în scop de promovare a produselor și serviciilor acestora.

4.12.Această campanie nu se poate cumula cu alte promoții active ale organizatorului.

Art. 5 Durata 

5.1.Campania începe pe data de 15 septembrie și se încheie la data de 30 septembrie 2024. 

5.2.Organizatorul principal și partenerul pot extinde durata campaniei, prin programarea evenimentului final al campaniei și la o data ulterioară perioadei prevăzute la art. 5.1.

5.3.Participanții se pot înscrie în campanie începând cu data de 15 septembrie 2023 și până la data de 15 septembrie 2024.

Art. 6 Alte Clauze

6.1.Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe durata existentei lui, fara o notificare prealabila. Varianta modificata va fi adusa la cunostinta clientilor prin afisare pe site-ul www.sweet18.ro/privacy-policy/. Pentru orice alte informatii sau nelamuriri puteti contacta departamentul de Marketing la adresa de e-mail: marketing@saloanelemagic.ro

6.2. Datele cu caracter personal solicitate la înscrierea în campanie sunt prelucrate de către Organizatorul principal, în conformitate cu dispozițiile din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date. 

6.3.Participanților le sunt garantate drepturile prevăzute de GDPR privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date și în special cele cu privire la:

a) dreptul de acces la date potrivit căruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului că datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de către Organizator;

b) dreptul de opoziție potrivit căruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate și legitime legate de situația sa particulară, că datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare; 

c) dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit.

După caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

După caz, transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii. Toate solicitările privind prelucrarea datelor cu caracter personal ale participanților vor fi trimise în scris, la adresa de e-mail prevăzută la art. 6.2.

Prezentul Regulament  este afișat pe site-ul organizatorului principal și în aplicația Saloanele Magic. 

Administrator,

Dragos Muller